Η σχέση του Νόμου 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό με τον Νόμο 2251/1994 για την προστασία καταναλωτή (Master thesis)

Μπαμπαχμίδου, Σοφία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Competition, Unfair‡yGreece
Keywords: Αθέμιτος,Ανταγωνισμός,Προστασία καταναλωτή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10742
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6428
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BABAXMIDOY SOFIA_2016 .pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.34 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10742
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6428
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons