Η διάκριση της αρχής εκτέλεσης από τις προπαρασκευαστικές πράξεις (Master thesis)

Ριστάνης, Σταύρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Criminal attempt--Greece
Keywords: Αρχή εκτέλεσης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10743
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5012
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ristanis Stavros_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.07 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10743
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5012
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons