Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης δανειστών (Master thesis)

Καραϊσαρλή, Ελευθερία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Bankruptcy‡yGreece
Debtor and creditor--Greece
Keywords: Ανακοπή,Κατάταξη,Εκτέλεση,Πλειστηριασμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10746
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3501
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karaisarli Ekeftheria_2016pdf.pdfΜεταπτυχιακή εργασία859.04 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10746
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3501
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons