Η Ανοικτή Μέθοδος Διακυβέρνησης: αμφισβήτηση της κοινοτικής μεθόδου ή τρίτος δρόμος στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησηςθόδου ή τρίτος δρόμος στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης; (Master thesis)

Γκιούρος, Δημήτρης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Keywords: Διακυβέρνηση,Δημόσια πολιτική,Συντονισμός
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10747
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3022
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giouros Dimitris_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.61 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10747
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3022
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons