Η τάση για τη νομική και θεσμική αυτονόμηση της Ευρωζώνης (Master thesis)

Σκαρτούλης, Σταύρος Ν.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Union
Monetary policy--European Union countries
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,Ευρωζώνη,Αυτονόμηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10748
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8519
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skartoulis Stavros_2017.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.24 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10748
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8519
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons