Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας νομική φύση, σκοποί, λειτουργία (Master thesis)

Ιακωβίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: European Defence Agency
Keywords: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10754
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3678
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iakovidis Kon.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.92 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10754
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3678
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons