Η αρχή ne bis in idem στο διοικητικό δίκαιο (Master thesis)

Χατζημπατζάκης, Ανδρέας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Double jeopardy
Administrative law
Keywords: Ne bis in idem,Διοικητικό δίκαιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10756
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6321
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatzimpatzakis Andreas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία975.74 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10756
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6321
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons