Η καταγγελία της σύμβασης τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριαμού. Προϋποθέσεις, συνέπειες, προστασία του αντισυμβαλλόμενου της τράπεζας (Master thesis)

Αποστολίδου, Ευφροσύνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Accounts current--Greece
Banking law--Greece
Keywords: Αλληλόχρεος λογαριασμός,Καταγγελία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3895
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Apostolidou Efrosini._2016pdf.pdfΜεταπτυχιακή εργασία959.89 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10758
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3895
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons