Η ενδικοφανής προσφυγή ως προϋπόθεση του παραδεκτού των ένδικων βοηθημάτων (Master thesis)

Μπαλτά, Μαρία-Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Appellate procedure--Greece
Keywords: Ενδικοφανής προσφυγή,Παραδεκτό,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10759
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.787
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mpalta maria eleni.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.14 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10759
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.787
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons