Σχέση φορολογικής και ποινικής δίκης προεχόντως στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων (Master thesis)

Παππάς, Ευάγγελος Κων.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Tax courts--Greece
Criminal procedure--Greece
Keywords: ΕΣΔΑ,Ανθρώπινα δικαιώματα,Φορολογική δίκη,Ποινική δίκη,Κυρώσεις,Κριτήρια engel
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10760
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2029
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pappas Evangelos_2016.pdfΜεταπτυχιακή εργασία782.13 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10760
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2029
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons