Η προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέέση κατά της διατάξεις των άρθρων 936 και 1020 ΚΠΟΛΔ (Master thesis)

Ανυφαντής, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Third parties (Law)--Greece
Executions (Law)--Greece
Keywords: Αναγκαστική εκτέλεση,άρθρο 936 ΚΠολΔ,άρθρο 1020 ΚΠολΔ,Τρίτα μέρη,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10763
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3273
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anifantis Hristos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.64 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10763
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3273
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons