Η αστική ευθύνη του Κράτους από παραλείψεις των οργάνων του μέσα από τη σκοπιά της νομολογίας των Εθνικών Δικαστηρίων (Master thesis)

Κούπα, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Government liability--Greece
Keywords: Αστική ευθύνη,Παράλειψη,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10764
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.131
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koupa Aggeliki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία734.32 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10764
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.131
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons