Η συνυπαιτιότητα του παθόντος στο εξ αμελείας έγκλημα (Master thesis)

Μπαρπάκη, Ουρανία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Negligence, Criminal--Greece
Consent (Law)--Greece
Accomplices--Greece
Keywords: Εξ αμελείας έγκλημα,Παθόν,Συνυπαιτιότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10770
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9491
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barpaki Ourania.pdfΜεταπτυχιακή εργασία769.83 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10770
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9491
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons