Η προστασία του επιτηδευματία επαγγελματία στο δίκαιο προστασίας του καταναλωτή (Master thesis)

Καμπούρη, Φραντζέσκα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Consumer protection
Keywords: Προστασία του καταναλωτή,Προστασία του επαγγελματία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10772
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7539
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kampouri frantzeska.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.18 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10772
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7539
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons