Η γενοκτονία ως το έγκλημα των εγκλημάτων και οι προστατευόμενες ομάδες (Master thesis)

Πουλπούλογλου, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Genocide
Keywords: Γενοκτονία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10773
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8667
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poulpouloglou Nikos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.86 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10773
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8667
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons