Η συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις (Master thesis)

Καλούδη, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative law--Greece
Administrative procedure--Greece
Administrative procedure--European Union countries
Keywords: Διοικητικό δίκαιο,Διοικητική δικονομία,Συμμόρφωση της διοίκησης,Ελλάδα,Ευρωπαϊκή Ένωση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10774
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2647
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaloudi Aikaterini.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.03 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10774
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2647
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons