Η έδρα του νομικού προσώπου στο ελληνικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Χατζοπούλου, Αλεξάνδρα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Conflict of laws--Juristic persons--Greece
Keywords: Νομικό πρόσωπο,Έδρα,Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9388
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hatzopoulou Alexandra.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.3 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10776
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9388
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons