Η δικαστική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Master thesis)

Δραβάλου, Ελισάβετ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Human rights--European Union countries
Keywords: Ανθρώπινα δικαιώματα,Προστασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10777
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4981
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dravalou Elisavet_2017.pdfΜεταπτυχιακή1.48 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10777
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4981
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons