Δωρόθεος Βουλησμάς και Νικηφόρος Θεοτόκης μέσα από την προσωπική αλληλογραφία τους (Master thesis)

Νταραδήμου, Ιωάννα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Voulismas, Dorotheos--Correspondence
Theotokis, Nikiforos--Correspondence
Keywords: Βουλησμάς Δωρόθεος,Θεοτόκης Νικηφόρος,Αλληλογραφία,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10782
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1410
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Daradimou Ioanna.pdfΜεταπτυχιακή εργασία4.03 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10782
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1410
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons