Οι ειδικές ανακριτικές πράξεις του άρθρου 253 Α ΚΠΔ υπό το πρίσμα της προστασίας του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων (Master thesis)

Αργυρίου, Ουρανία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Confidential communications--Greece
Data protection--Law and legislation--Greece
Keywords: Απόρρητο των επικοινωνιών,Προσωπικά δεδομένα,άρθρο 253 α ΚΠΔ
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10786
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4094
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Argiriou Ourania.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.22 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10786
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4094
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons