Η κατάργηση της διοικητικής δίκης (Master thesis)

Χόρτη, Ουρανία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative courts--Greece
Keywords: Διοικητική δίκη,Κατάργηση,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10798
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4343
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horti Ourania.pdfΜεταπτυχιακή εργασία788.16 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10798
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4343
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons