Κατάσταση εις χείρας τρίτου (Master thesis)

Παπατάσος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Executions (Law)--Greece
Keywords: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10799
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7524
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Papatasos Georgios.pdfΜεταπτυχιακή εργασία762.46 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10799
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7524
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons