Η δικαστική αναστολή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων στις ακυρωτικές διαφορές (Προϋποθέσεις -διαδικασία) (Bachelor thesis)

Αραμπατζή, Φλάβια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Administrative law--Greece
Nullity--Greece
Keywords: Εκτέλεση,Ακύρωση,Αναστολή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10813
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3043
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Arabatze Flavia_2017.pdfΜεταπτυχιακή449.6 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10813
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3043
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons