Το φαινόμενο της απόσχισης στο διεθνές δίκαιο. Θεωρία και σύγχρονες εξελίξεισ. Περιπτωσιολογία. (Master thesis)

Αναστασίου, Αναστάσιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: International law
Self-determination, National
Secession
Keywords: Αυτοδιάθεση,Κράτος,Απόσχιση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10814
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.29
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anastasiou Anastasios_2017.pdfΜεταπτυχιακή2.09 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10814
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.29
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons