Η μετατροπή των περιοριστικών της ελευθερίας ποινών σύμφωνα με το άρθρο 82 ΠΚ και ειδικότερα η μετατροπή σε κοινωφελή εργασία (Master thesis)

Μήτκα, Ελισάβετ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Punishment--Greece
Keywords: Μετατροπή,Ποινή,Κοινωφελής εργασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10816
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5920
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mitka Elisavet_2017.pdfΜεταπτυχιακή844.59 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10816
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5920
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons