Τα αδικήματα της παράνομης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα και μεταφοράς τους, σύμφωνα με το Ν. 4251/2014 (Master thesis)

Γαστεράτου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Aliens--Greece
Keywords: Αλλοδαποί,Παράνομη είσοδος έξοδος,Νόμος 4251/2014
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10876
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8055
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gasteratou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία525.01 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10876
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8055
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons