Η επιρροή της αντεγκληματικής πολιτικής από τους διεθνείς οικονομικούς φορείς : η περίπτωση των πολυεθνικών (Master thesis)

Τεχνίτης, Εμμανουήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Crime
Crime prevention
Globalization
Keywords: Αντεγκληματική πολιτική,Διεθνείς Οικονομικοί Φορείς,Πολυεθνικές εταιρίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10877
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.800
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Technitis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.37 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10877
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.800
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons