Η ποινικοδικονομική όψη της καταστολής της φοροδιαφυγής στην ελληνική έννομη τάξη (Master thesis)

Τσερτσίδης, Μιχαήλ

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Taxation--Greece--Criminal provisions
Keywords: Φοροδιαφυγή,Ελλάδα,Ποινική δικονομία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10880
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4069
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tsertsidis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία2.29 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10880
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4069
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons