Η αδικοπρακτική ευθύνη του υπαίτιου πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς (Master thesis)

Κουτσογιαννούλη, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Environmental protection--Greece
Liability for environmental damages--Greece
Keywords: Ευθύνη,Περιβαλλοντική ζημιά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3002
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutsogiannouli.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.78 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10885
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3002
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons