Τα Βαλκάνια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας: χώρος ανταγωνισμού ή συνεργασίας; (Master thesis)

Γκόδιας, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Competition
Balkan Peninsula--Foreign relations--21st century
Balkan Peninsula--Politics and government---21st century
Russia
Keywords: Βαλκάνια,Ρωσία,Ανταγωνισμός,Συνεργασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6331
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Godias.docΜεταπτυχιακή εργασία2.14 MBMicrosoft WordView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10886
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6331
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons