Η εξασφαλιστική εκχώρηση απαίτησης (Master thesis)

Δερδέκη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Debtor and creditor--Greece
Keywords: Εξασφαλιστική εκχώρηση απαίτησης
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10887
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3312
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Derdeki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία596.58 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10887
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3312
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons