Η εμπράγματη υποθηκική αγωγή κατά τον Αστικό Κώδικα και το ν.δ. 17.7./13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών» (Master thesis)

Ιακωβίδου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Mortgage loans--Greece
Keywords: Εμπράγματη υποθηκική αγωγή,Ανώνυμες εταιρείες,Νομοθετικό διάταγμα 17.7/13.8.1923
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5418
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Iakovidou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.15 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10888
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5418
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons