Προσβολές γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων (Master thesis)

Μπουρίτας, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Pedophilia
Children--Crimes against
Keywords: Προσβολή γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10889
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3303
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mpouritas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.14 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10889
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3303
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons