Η επίκληση του θεσμού της ετεροδικίας στο διεθνές δίκαιο (Master thesis)

Γιώγας, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Exterritoriality
Keywords: Ετεροδικία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10890
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8372
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giogas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.36 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10890
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8372
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons