Το ζήτημα της αοριστίας των ενστάσεων κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας (Master thesis)

Κοντοβράκη, Πετρούλα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Remedies (Law)--Greece
Civil procedure--Greece
Keywords: Ένσταση,Πολιτική δικονομία,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10891
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7157
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kontovraki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.33 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10891
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7157
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons