Έρευνα σε κατοικία (Master thesis)

Κουρινιώτη, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Asylum, Right of--Greece
Keywords: Άσυλο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10893
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kourinioti.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.13 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10893
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8716
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons