Μεταφραστική πρόσληψη των Σέρβων λογοτεχνών Ίβο Άντριτς και Μίλοραντ Πάβιτς στην Ελλάδα μέχρι σήμερα (Master thesis)

Μπίνος, Γεώργιος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Ibo Antrits
Milorant Pavits
Keywords: Ίβο Άντριτς,Μίλοραντ Πάβιτς,Σέρβοι λογοτέχνες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10894
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3935
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mpinos.pdfΜεταπτυχιακή εργασία502.82 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10894
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3935
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons