Δικαστικός διακανονισμός απαιτήσεων που συνδέονται με τις καθυστερήσεις πληρωμών στο ενδοκοινοτικό εμπόριο- συγκριτική ανάλυση των καν 44/2001, 805/2004, 1896/2006, 861/2007 και της οδηγίας 2011/7/ΕΕ (Master thesis)

Πούλιου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Payment--European Union countries
Commercial law--European Union countries
Keywords: Εμπορικό δίκαιο,Δικαστικός διακανονισμός,Καθυστερήσεις πληρωμών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10895
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8386
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pouliou.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.98 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10895
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8386
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons