Οι δικονομικές συμβάσεις στο δίκαιο της απόδειξης (Master thesis)

Βαρσαμάκη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Contracts--Greece
Evidence (Law)--Greece
Procedure (Law)--Greece
Keywords: Δίκαιο απόδειξης,Συμβάσεις,Δικονομία,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10896
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Varsamaki.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.1 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10896
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons