Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας σύμφωνα με τη θεωρία των περιφερειακών εδαφών (Rimland) (Master thesis)

Αγοράκης, Χαράλαμπος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Geopolitics--Greece
Keywords: Γεωπολιτική,Ελλάδα,Θεωρία περιφερειακών εδαφών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10897
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.180
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Agorakis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.16 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10897
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.180
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons