Το τραπεζικό ενέχυρο (Ν.Δ 17.7/13.8.1923) και η παρέκκλιση του από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (Master thesis)

Βυτανιώτης, Αλέξανδρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Banks and banking--Greece
Keywords: Τραπεζικό ενέχυρο,Νομοθετικό διάταγμα 17.7/13.8.1923,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10898
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.104
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bitaniotis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία689.31 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10898
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.104
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons