Οι Εξωτερικές Διαστάσεις της Μεταναστευτικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασύλου της Ε.Ε. (Master thesis)

Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Emigration and immigration--European Union countries
Asylum, Right of--European Union countries
Keywords: Ευρωπαϊκή Ένωση,Μεταναστευτική πολιτική,Πολιτική ασύλου
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10899
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1616
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΣΠΟΥΔΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konstantinidis K.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.06 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10899
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1616
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons