Ελαττωματικοί τίτλοι σε τακτική χρησικτησία (Master thesis)

Ακίδης, Ηλίας

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Property--Greece
Keywords: Χρησικτησία,Ελλατωματικός τίτλος,Καλή πίστη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10900
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1964
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akidis.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.17 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10900
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1964
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons