Η άμυνα κατά της διεκδικητικής αγωγής (Master thesis)

Παππά, Τριανταφυλλιά

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Remedies (Law)--Greece
Defense (Civil procedure)--Greece
Keywords: Άμυνα,Διεκδικητική αγωγή,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10902
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4729
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pappa.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.31 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10902
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4729
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons