Τα δικαιώματα επαναφοράς και αποζημίωσης επί άδικης εκτέλεσης με βάση δικαστική απόφαση, άρθρα 914 και 940 παρ. 1,2 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Master thesis)

Γεωργαλά, Θάλεια

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Compensation (Law)--Greece
Executions (Law)--Greece
Keywords: Δικαίωμα επαναφοράς,Αποζημίωση,Άδικη εκτέλεση,άρθρο 914 ΚΠΔ,αρθρο 940 ΚΠΔ,Ελλάδα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10903
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.708
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Georgala.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.04 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10903
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.708
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons