Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για πρόσβαση σε δικαστήριο υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ (Master thesis)

Μανιάτης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Human rights--Europe
European Court of Human Rights
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms--(1950)
Keywords: Ανθρώπινα δικαιώματα,Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,Δικαίωμα σε δικαστήριο,Δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10907
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.486
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maniates.pdfΜεταπτυχιακή εργασία877.08 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10907
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.486
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons