Ειδικά ζητήματα βρασμού ψυχικής ορμής (Master thesis)

Ασπιώτη, Αναστασία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Crimes of passion
Extenuating circumstances
Keywords: Βρασμός ψυχικής ορμής
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7613
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aspioti.pdfΜεταπτυχιακή εργασία750.88 kBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10908
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7613
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons