Η στρατολόγηση των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις (Master thesis)

Ψαλλίδας, Κωνσταντίνος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Child soldiers (International law)
Keywords: Στρατολόγηση παιδιών,Παιδιά στρατιώτες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4062
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Psalidas.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.63 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10909
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4062
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons