Ο νομικός θεσμός της δημόσιας διαιτησίας στο κλασικό αττικό δίκαιο (Master thesis)

Νάστος, Βασίλειος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Νομικής. Τμήμα Νομικής
Subject classification: Arbitration and award (Greek law)
Keywords: Διαιτησία,Αθήνα,Αττικό δίκαιο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10911
http://dx.doi.org/10.26257/dspace-duth-1
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Νάστος Βασίλειος.pdfΜεταπτυχιακή εργασία1.67 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10911
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons