Η μουσική μέσα από την κίνηση (Bachelor thesis)

Χαραλαμπίδου, Ελένη/ Charalampidou, Eleni

Music as a knowledge sector, combined with movement, constitutes a significant factor which contributes to the education of pre- school children. Through their tuition, are being shaped both psychologically/ emotionally and physically balanced characters and are being fortified appropriately their personality. Music and movement as parts of aesthetic education, contributes not only to the reinforce of delight, joy and entertainment, but also in development of musical and motor skills. The present project/ assignment focuses on music and movement teaching methods, beginning from the first, crucial years of school life. Moreover, a number of particular activities, which implemented in pre- school children, are being apposed, in order to highlight the importance of implementing music and movement, which aspire to inspire professors and undergraduate into respective teachings
Alternative title / Subtitle: τρόποι διδασκαλίας στα παιδιά του νηπιαγωγείου
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Subject classification: Early childhood education--Study and teaching (Early childhood)—Audio-visual aids
Keywords: Mουσική,Κίνηση,Τρόποι διδασκαλίας μουσικής και κίνησης,Δραστηριότητες μουσικής και κίνησης,Music,Movement,Tuition styles for music and movement,Activities for music and movement
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10946
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9733
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CharalampidouE_2013.pdfΠτυχιακή Εργασία1.9 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/10946
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9733
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons